User Avatar

Nikolina Milosavljević

Završila sam psihologiju, a nakon toga i četvorogodišnju specijalizaciju iz Racionalno Emotivno Kognitivno Bihejvioralne Terapije (RE&KBT pridruženi trening centar Instituta Albert Ellis, Beograd) i stekla zvanje RE&KBT psihoterapeuta. Pored toga, završila sam edukaciju za primenu EMDR psihoterapeutskog pristupa za rad sa odraslima i decom, koji su u svom iskustvu imali traumu ili više trauma. Nakon toga stekla sam zvanje EMDR psihoterapeuta.

Poslednjih godina edukujem se i uže usmeravam na rad sa decom. Završila sam trening za nedirektnu terapiju igrom i stekla zvanje praktičara terapijom igrom. Trenutno sam na superviziji za nedirektnu terapiju igrom preko National Institute of Relationship Enhancement and Centre For Couples, Families and Children.

4 Kurs
102 Učenik